Ken je Shipping Lane? Vraag je je af waarom Coaching, Mentoring en Training niet onder Shipping Lane aangeboden worden?

Goeie vraag!

Shipping Lane richt zich volledig op:
Veiligheid, Gezondheid, Milieu (VGM) en Kwaliteit in (voornamelijk offshore) projecten.
Coaching, mentoring en training kunnen daar een onderdeel van zijn maar dat hoeft niet. De focus en aanpak is anders.

Competence Lane richt zich op:
Kennis, Kunde, Ervaring, Gedrag(sverandering), Mindset van personen en groepen.
Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit kunnen daar onderdeel van zijn maar dat hoeft niet. De focus en aanpak is totaal anders.

Een mix van Shipping Lane en Competence Lane?

Briljant idee! Een unieke combinatie in de markt! Er zal snel wederzijds begrip en acceptatie zijn met de doelgroep.

nl_NLDutch